Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest uwarunkowana przede wszystkim przez prawo oraz wszelkiego typu transakcje, które powiązane są z określonym obiektem czy gruntem pod zabudowę. Istnieje wiele celów, dla których podejmujemy decyzję o zleceniu szacowania wartości, jednak najczęściej spotykanymi są takie, jak egzekucja z nieruchomości, kupno czy sprzedaż nieruchomości, podział majątku, zabezpieczenie kredytów bankowych, przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu lub odrębną własność, ubezpieczenie majątkowe czy też wycena szkód.

Aby wycena mieszkań czy domów mogła być wykonana w sposób rzetelny i zgodny z wszelkimi normami prawnymi, powinna być zlecana rzeczoznawcy majątkowemu posiadającemu prawo do sporządzania operatu szacunkowego – dokumentu urzędowego, w którym zawarta jest autorska opinia rzeczoznawcy na temat wartości określonej nieruchomości. Ze względu na to, że z usług rzeczoznawcy korzystamy coraz częściej zlecając mu szacowanie wartości mieszkań, musimy wiedzieć, że tego typu lokale wyceniane są na podstawie wielu czynników, które łączone są w grupy mające decydujące znaczenie w kontekście uznania mieszkania za atrakcyjne lub nieatrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Nie wszyscy zdają sobie bowiem sprawę z tego, że o wysokiej wartości mieszkania nie decyduje jedynie jego atrakcyjność wizualna czy też bogate wyposażenie, ale także takie zmienne, które najczęściej nie są zależne od samego właściciela. Rzeczoznawca zwraca uwagę przede wszystkim na lokalizację mieszkania, jego bezpośrednie położenie blisko centrum miasta oraz położenie bezpośrednio w budynku, metraż, ilość pomieszczeń, atrakcyjność dzielnicy oraz jej bezpieczeństwo, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bezpośrednią lokalizację ośrodków rozrywkowych i kulturalnych, a także trendy panujące obecnie na rynku nieruchomości. 

Może się więc okazać, że wycena mieszkań będzie niekorzystna dla sprzedających tylko dlatego, że potencjalni nabywcy wolą kupować działki pod budowę domów lub też istnieją trudności z pozyskaniem kredytów na zakup lokalu własnościowego.